O NAS

[ ZAŁOŻYCIELKĄ BIURA RACHUNKOWEGO JEST ELŻBIETA WAWRZYNIAK ]

posiadająca tytuł magistra Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

o specjalności rachunkowość przedsiębiorstw

oraz Certyfikat Ministra Finansów z 09.02.2001 nr 21385/01.

Działamy na rynku od 2003 roku. Jesteśmy firmą z tradycjami,

prowadzoną przez specjalistów którzy swoje doświadczenie zawodowe zdobyli współpracując z dużymi i małymi podmiotami gospodarczymi zarówno krajowymi jak i z udziałem kapitału zagranicznego, firmami rodzinnymi oraz przedsiębiorcami indywidualnymi.

Budujemy unikalne relacje z klientami, oparte na zrozumieniu aktualnych potrzeb i dostarczaniu optymalnych ROZWIĄZAŃ.

[ Gwarantujemy Państwu sprawną, solidną i rzetelną obsługę ]

nasza kadra jest wykształcona, doświadczona i podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i seminariach. Zapewniamy całkowitą poufność powierzonych nam informacji.

OFERTA

PROPONUJEMY PAŃSTWU PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ

KSIĘGOWĄ ORAZ KADROWO-PŁACOWĄ

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
+ otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont,
+ prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
+ ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
+ prowadzenie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami,
+ sporządzanie zestawień i ewidencji,
+ dokonywanie rozliczeń podatkowych (PIT, CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
+ sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT,
+ sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
+ sporządzanie sprawozdań statystycznych
+ obejmujących dane wynikające z ksiąg.

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów:
+ ewidencja przychodów i kosztów,
+ ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
+ ewidencja sprzedaży i zakupu dla celów podatku VAT,
+ rozliczanie pracowników i właścicieli,
+ sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego i ZUS,
+ zamknięcie roczne połączone z zeznaniami podatkowymi.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych:
+ ewidencja przychodów,
+ ewidencja sprzedaży i zakupów dla celów podatku VAT,
+ rozliczanie z Urzędem Skarbowym i ZUS.

W ZAKRESIE KADR:
+   prowadzimy pełną dokumentację kadrową łącznie z aktami osobowymi pracowników,
+   sporządzamy oraz dostarczamy do ZUS i Urzędu Skarbowego obowiązkowe deklaracje i rozliczenia,
+   sporządzamy dokumenty i rozliczenia przeznaczone dla pracowników,
+   informujemy o zmianach przepisów z zakresu obsługi kadrowej,
+   bieżąca obsługa zatrudnionych,
+   sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie spraw pracowniczych.

W zakresie płac:
+   obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
+   obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło,
+   kompleksowa obsługa miesięcznych rozliczeń z ZUS,
+   miesięczne rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych,
+   informacje i deklaracje roczne .

ponadto oferujemy:
+   dowolne , uzgodnione z klientem, raporty i zestawienia,
+   analizy finansowe,
+   monitoring należności i zobowiązań,
+   sporządzanie rozliczeń rocznych PIT,
+   wsparcie przy rejestracji działalności gospodarczej,
+   współpracujemy z kancelariami prawnymi w celu rozwiązywania wszelkich problemów naszych Klientów.

Cennik:
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, chcąc poznać jego potrzeby i znajdując na nie jak najlepsze rozwiązanie. Dlatego każda z naszych ofert przygotowywana jest indywidualnie z możliwością negocjacji.
Dla nowych klientów , rozpoczynających działalność gospodarczą , proponujemy rabaty.

REFERENCJE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

E. Sczanieckiej 2/6
60-216 Poznań

660 229 786
664 036 008
61 222 59 82